• Quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên hồ tiêu

    Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời: Thường xuyên kiểm tra vườn tiêu để phát hiện và xác định các loại sâu bệnh hại ở giai đoạn mới phát triển. Khi thấy các bộ phận của cây tiêu bị bệnh phải tiến hành chữa trị và chuyển các bộ phận bị sâu bệnh nặng ra khỏi ruộng và đốt để hạn chế lây lan.

  • Biện pháp phòng trừ bệnh rệp sáp và mọt đục quả trên cây cà phê

    Tôi đang trồng 1 ha cà phê kinh doanh, hiện nay cà phê đã bị rầy trắng làm cho rụng những quả non. Trung tâm cho tôi hỏi cách phòng trừ và diệt rầy trắng, mọt hạt (hạt cà phê bị con mọt đục vào trái làm hạt lép).

12