Phương pháp xử lý mãng cầu xiêm ra hoa trái vụ

Ngày đăng: 2016-01-23 07:45:29


1. Tiêu chuẩn vườn cây xử lý

Tất cả những vườn cây mãng cầu ta đã cho thu hoạch vụ chính đều có thể xử lý cho ra hoa trái vụ, nhưng phải bảo đảm đủ nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, tốt nhất là đối với những vườn cây sinh trưởng mạnh, có độ tuổi từ 5-7 năm, được bón phân đầy đủ giai đoạn sau thu hoạch vụ chính.
 

2. Thời điểm xử lý vụ nghịch

Phải xử lý vào thời điểm:

+ Vườn cây đã trải qua giai đoạn phục hồi nguồn dinh dưỡng đã mất sau thu hoạch vụ chính và giai đoạn tăng thời gian khai thác.
+ Thời điểm ra hoa và đậu trái có nhiệt độ không quá cao hay quá thấp và ẩm độ đất không bị đảo lộn đột ngột.
+ Phải tính đến giá bán ở thời điểm thu hoạch trái.

Phương pháp xử lý mãng cầu xiêm ra hoa trái vụ
 

3. Kỹ thuật xử lý mãng cầu ra hoa trái vụ

3.1. Kỹ thuật bấm tỉa cành cây mãng cầu

- Việc bấm tỉa cành được tiến hành sau khi đã xiết nước và sử dụng hóa chất gây rụng lá (10-14 ngày), lúc này trùng với thời điểm bón phân lần 1 cho vụ nghịch.
- Trên những vườn nếu không xử lý hóa chất thì sau khi bấm tỉa cành cần tuốt những lá còn sót lại trên cành. 7 - 10 ngày sau khi tỉa cành thì tưới trở lại và bón phân lần 1.
- Loại bỏ những cành khô, cành sâu bệnh và cành vượt. Trên các cành có khả năng cho trái, bấm tỉa ở vị trí có đường kính từ 0,8-1,5 cm.

3.2. Các hóa chất xử lý mãng cầu ra hoa

Có thể sử dụng chế phẩm Dola 0.2X phun 1 lần trực tiếp vào tán lá của cây, nồng độ 35g/8 lít nhằm ức chế sinh trưởng, tăng cường quá trình rụng lá, kích thích mầm hoa và tăng thời gian khai thác của cây.
Một số nơi nông dân sử dụng Gramoxone: 50cc/16 lít để xử lý gây rụng lá nhằm giảm công tuốt lá cũng đạt được kết quả tương tự nhưng mức độ ảnh hưởng lâu dài trên cây thì chưa được nghiên cứu.

 

4. Biện pháp kỹ thuật tăng đậu trái cây mãng cầu vụ nghịch

4.1. Quản lý nước 

Trước khi tuốt lá cần cắt nước từ 20-25 ngày và tưới lại giai đoạn 7 – 10 ngày sau khi bấm cành. Lượng nước tưới vào giai đoạn sau đậu trái có thể tăng dần từ tưới nhẹ đến tưới giữ ẩm với chu kỳ tăng dần từ 5 ngày/lần đến 2 ngày/lần tùy vào độ ẩm đất.

4.2. Phân bón cho cây mãng cầu trái vụ

Lượng phân bón cho 1 gốc từ 5 tuổi trở lên:
- Hữu cơ vi sinh: 1 – 2 kg hoặc phân hữu cơ hoai 15-20 kg
- Phân NPK 20-20-15: 0,7 kg
- DAP: 0,6 kg
- KCl: 0,7 kg

Cách bón:
Đợt 1: 10 ngày sau khi cắt cành: Bón toàn bộ phân hữu cơ vi sinh hoặc phân hữu cơ hoai (nếu có).
Các đợt tiếp theo: Lượng NPK, DAP, KCl chia đều làm 4 lần để bón sau khi cây đã đậu trái, mỗi lần cách nhau từ 12 – 15 ngày. Có thể phun qua lá một số chế phẩm: Crowmore, HVP… trong giai đoạn cây mang trái .
 

5. Tỉa trái

Để có tỷ lệ trái loại 1 cao (25 – 30%), cần loại bỏ những trái méo, trái phát triển không bình thường và trái sâu bệnh. Chỉ để 1 cây khoảng 50 – 60 trái.

 

6. Phòng trừ sâu bệnh cho cây mãng cầu trái vụ

Mãng cầu có hơn 15 loài côn trùng gây hại và trên 10 loại bệnh hại. Do vậy cần phải theo dõi kỹ và áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) nhằm hạn chế dịch hại, tránh dùng những nhóm thuốc quá độc, lâu phân hủy để sản phẩm đạt chất lượng và an toàn cho người sử dụng.

Làm Nghề Nông


TIN TỨC KHÁC :