Tìm kiếm

trồng ngô

  • Kỹ thuật chăm sóc hoa Dạ yến thảo (bài 2)

    Hoa dạ yến thảo có nhiều loại hoa khác nhau nhưng cơ bản về cách trồng cũng như chăm sóc là như nhau. Để Hoa dạ yến thảo ra hoa đẹp như trong ảnh không hề khó khắn với những hướng dẫn sau đây:

  • Kỹ thuật trồng cây rau ngổ

    Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng cây rau ngổ: xác định thời vụ, biện pháp đất trồng, cách trồng và kỹ thuật bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch cây rau ngổ

1234