Tìm kiếm

bằng lăng nước

  • Kỹ thuật gieo ươm cây bằng lăng nước

    CÂY BẰNG LĂNG NƯỚC: Cây rụng lá theo mùa, cao 15-25m, đường kính 30-50cm. Vỏ màu xám, nứt dọc, cành non hình trụ, nhẵn hay hơi phủ lông nhung.Lá đơn mọc đối hay gần đối, hình bầu dục, đầu có mũi nhọn, gân bên 12-17 đôi. Cụm hoa đầu cành hình chóp dài 15-20cm,