Tìm kiếm

cây lim xẹt

  • Kỹ Thuật gieo ươm cây lim xẹt

    CÂY LIM XẸT:Là cây gỗ cao 25 – 30 m, cành non có lông màu đỏ. Lá kép lông chim 2 lần, lá thuôn nhỏ, đầu tròn, gốc rất lệch, lá kèm nhỏ.Cụm hoa hình chùy ở đầu cành, phủ lông màu đỏ. Quả đậu dẹt, có cánh.

  • Kỹ thuật trồng cây lim xẹt

    Tiêu chuẩn này áp dụng cho cây giống “ Cây giống Lim xẹt” được nhân giống bằng phương pháp gieo ươm từ hạt, do Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ sản xuất.