Tìm kiếm

heo nái chữa

  • Kỹ thuật chăm sóc heo hậu bị và heo nái chữa

    Nuôi dưỡng chăm sóc lợn nái chờ phối và lợn nái chửa là một trong những bước rất quan trọng của quá trình chăn nuôi heo nhằm đảm bảo cho bào thai heo con phát triển bình thường, heo nái đẻ được nhiều con, heo con khỏe mạnh, có trọng lượng sơ sinh cao

  • Các giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái

    Thâm canh tốt đàn lợn nái để tăng số lứa đẻ/năm, tăng số lượng và chất lượng lợn con trong một lứa, giảm số đầu con mà vẫn đảm bảo đủ số lợn nuôi thịt là rất cần thiết trong chăn nuôi lợn nái hiện nay.

  • Kỹ thuật nuôi lợn nái sinh con

    Thường xuyên trực ở bên lợn nái là cần thiết để có thể hỗ trợ cho lợn khi thấy có các dấu hiệu chuyển dạ đẻ...