Tìm kiếm

hoa Thược Dược

  • Cách trồng và chăm sóc hoa Thược Dược

    Hoa Thược Dược còn có tên là hoa mẫu đơn, tên khoa họclà Dahlia variabilis Desf. Thuộc họ cúc ( Asteraceae).Hoa Thược Dược có màu sắc đẹp, mọc ở đỉnh cành và nách lá, cuống hoa dài. Hoa thược dược đẹp nhưng rất tiếc là không có hương thơm, là một trong những loài hoa được chọn trồng phổ biến.