Tìm kiếm

hoa mười giờ mỹ

  • Hướng dẫn trồng hoa mười giờ Mỹ

    Hoa mười giờ là loại hoa dễ trồng, ra hoa sớm, hoa nhiều, đồng đều đối với tất cả các màu. Mười giờ nở kép, to, thân cây nhỏ nhưng khỏe. Thích hợp để trồng chậu, trồng thảm và trang trí cảnh quan.