Tìm kiếm

lát hoa (Chukrasia tabularis)

  • Quy trình kỹ thuật trồng cây lát hoa (Chukrasia tabularis)

    Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật trồng rừng Lát hoa, bao gồm từ khâu xử lý thực bì, làm đất, tạo cây con trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi rừng khép tán. Lát hoa là cây gỗ lớn cao tới 25 – 30m, đường kính ngang ngực tới 120