Tìm kiếm

nuôi dông

  • Kỹ thuật nuôi dông

    Dông là tiếng địa phương gọi con kỳ nhông; có nơi như vùng Nghệ - Tĩnh gọi là nhông. Dông có nhiều giống, dông vùng đất cát gọi là dông cát benly.

  • Kỹ thuật nuôi kỳ nhông

    Tên gọi: Tên Việt Nam gọi là nhông, nhông có nhiều giống, nhông vùng đất gọi là nhông cát benly. Nhông cát (Leiolepis belliana Gray) tên khác là dông cát, nhông biển, nhông cát sử nữ sinh... là một loài bò sát giống thằn lằn. Thân hơi dẹt, chân mảnh, lưng nhẵn bóng, có vảy nhỏ, bụng màu nhạt có vảy lớn hơn. Đuôi dài, thuôn nhọn. Da có màu sắc biến đổi tùy lúc.

  • Hướng dẫn nuôi dông (kỳ nhông)

    Giới thiệu về giống và đặc điểm giống, tập tính sinh hoạt, môi trường sống, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, giá trị và thị trường của kỳ nhông. Hướng dẫn phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng kỳ nhông: giống, thức ăn, chuồng nuôi, hồ nuôi, chăm sóc, thu hoạch