Tìm kiếm

nuôi sò

 • Vịt biển VIGOVA sinh trưởng tốt, tỷ lệ nuôi sống cao

  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA (Trung tâm VIGOVA) được Bộ NN-PTNT giao nuôi giữ đàn giống gốc vịt biển để nhân giống phục vụ sản xuất tại các tỉnh.

 • Hướng dẫn kỹ thuật nuôi sò huyết trong ao tôm

  Mô hình này nhiều năm qua được triển khai tại tỉnh Bạc Liêu và đã khẳng định hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Để giúp người nuôi chủ động hơn trong sản xuất, xin khuyến cáo một số giải pháp kỹ thuật sau.

 • Kỹ Thuật Nuôi Sò Huyết

  Hiện nay, mô hình nuôi sò huyết thương phẩm đang được đông đảo bà con nông dân áp dụng thực hiện có hiệu quả qua từng thời vụ và trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình. Dưới đây chúng tôi hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật nuôi sò huyết.

 • Nuôi Sò thương phẩm

  Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi sò thương phẩm bao gồm các khâu: chọn và chuẩn bị bãi nuôi, lấy giống tự nhiên và thả giống, chăm sóc và thu hoạch sò.