Tìm kiếm

sá sùng (trùng biển)

  • Kỹ thuật nhân giống Sá sùng

    Vừa qua, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 Nha Trang đã nghiên cứu thành công "quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng".

  • Sản xuất và nuôi thương phẩm sá sùng (trùng biển)

    Trình bày quy trình sản xuất giống nhân tạo Sá sùng gồm: lựa chọn cá bố mẹ, kích thích sinh sản, ương nuôi ấu trùng. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm Sá sùng gồm các bước: cải tạo đầm nuôi, thả giống, quản lý và thu hoạch.