Tìm kiếm

thông caribê

  • Kỹ Thuật gieo ươm cây thông caribê

    Cây thông caribê: Cây gỗ lớn, cao 15 – 40 m, đường kính 0,9 – 1 m. Vỏ màu nâu đỏ hoặc màu lửa đỏ. Lá hình kim, 2 – 3 lá làm thành 1 bó, thông thường 3 lá.Nón đực ở gần đầu cành, nón cái tập trung.