Tìm kiếm

trồng bí đao

  • Kỹ thuật trồng bí đao xanh

    Giới thiệu đặc điểm sinh vật học của giống bí xanh và các giải pháp kỹ thuật: ngâm ủ hạt giống, chọn đất, gieo hạt, bón phân, tưới nước, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản bí xanh.

  • Nông dân “bắt” vùng đất mặn cho thu nhập 100 triệu đồng/ha

    Lâu nay một ít diện tích vùng đất Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chỉ được ngọt hóa vài tháng nhờ nước mưa, phần lớn diện tích còn lại là ngập mặn. Không chấp nhận điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nông dân nơi đây khoan giếng lấy nước ngọt, trồng hoa màu cho thu nhập 100 triệu đồng/ha.

  • Kỹ thuật trồng bí đao

    Giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bí đao đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao bao gồm: Xác định thời vụ, kỹ thuật gieo hạt, làm đất, bón phân, chăm sóc. Phương pháp phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch bảo quản sản phẩm.