Tìm kiếm

trồng bí đao

  • Kỹ thuật trồng bí đao xanh

    Giới thiệu đặc điểm sinh vật học của giống bí xanh và các giải pháp kỹ thuật: ngâm ủ hạt giống, chọn đất, gieo hạt, bón phân, tưới nước, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản bí xanh.

  • Kỹ thuật trồng bí đao

    Giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bí đao đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao bao gồm: Xác định thời vụ, kỹ thuật gieo hạt, làm đất, bón phân, chăm sóc. Phương pháp phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch bảo quản sản phẩm.