Tìm kiếm

Lan Dendro

  • kỹ thuật trồng hoa Lan Hoàng Thảo - Denrobium

    Chúng tôi đã nêu yêu cầu của bạn với TS. Phạm Thị Liên, PGĐ Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao (Viện Di truyền Nông nghiệp), đồng thời là tác giả của 3 giống lan Hoàng Thảo mới được chọn tạo. Theo khuyến cáo của TS. Phạm Thị Liên, khi trồng 3 giống lan hoàng thảo mới này bạn và bà con nông dân cần chú ý một số điểm sau đâu:

12