Tìm kiếm

cây xoan đào

  • Trồng cây xoan đào rất dễ, chỉ cần vài lưu ý

    Xoan đào có thể cao tới 15 – 20m. Dân ta vẫn trồng xoan để lấy gỗ làm nhà. Tôi đến thăm gia đình chị Vi Thị Thanh Liễu – người nuôi nhím nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột và ngạc nhiên khi thấy một đôi lục bình lớn làm bằng gỗ xoan. Đường

  • Trồng và chăm sóc cây xoan đào

    Cây xoan đào là cây lâm nghiệp ngắn hạn có giá trị kinh tế cao hơn hẳn đối với các dòng cây lâm nghiệp. Sau đây xin hướng dẫn trồng và chăm sóc cây xoan đào