Tìm kiếm

hồng xiêm

 • Sốt cây giống hồng xiêm ruột đỏ

  Dù giá cây giống hồng xiêm ruột đỏ tăng gấp 3 lần, nhiều cơ sở cho biết không còn hàng để bán.

 • Kỹ thuật ghép nhân giống Hồng Xiêm xoài

  Trồng hồng xiêm xoài (giống to như trái xoài) rất ít nhiễm sâu bệnh, lợi nhuận đạt cao hơn 2 lần so với trồng nhãn, vải... Kỹ thuật nhân nhanh giống hồng xiêm xoài như sau:

 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc Hồng xiêm

  Hồng xiêm ra quả quanh năm nên có nhu cầu phân bón cao. Khi cây còn nhỏ tưới nước phân chuồng hoặc phân ngâm ủ pha loãng theo tỷ lệ tăng dần 1/10 - 1/13. Khi cây lớn cho nhiều quả có thể bón 50-100 kg phân chuồng, 0,6-1,0 kg urê, 0,1-1,0 kg supe lân và 0,6-1,0 kg sulfat kali cho một cây. Đào rãnh theo hình chiếu của tán cây bón phân và lấp kín rãnh. Thời gian bón ...

 • Kỹ thuật trồng hồng xiêm ghép

  Trong việc chăm sóc và trồng hồng xiêm cần chú ý đến khâu bón phân, phòng trừ sâu bệnh và chống gió bão cho cây.

 • Kỹ thuật trồng hồng xiêm

  Hồng xiêm là loại thân gỗ, trồng trên cả 3 miền của nuớc ta, dễ trồng, không kén đất. Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu hại cây hồng xiêm. Các biện pháp thu hoạch và ủ quả.