Tìm kiếm

nuôi trùn

  • Kỹ thuật nuôi Trùn quế - Bài 1

    Trùn quế có tên khoa học là Perionyx excavatus, chi Pheretima, họ Megascocidae (họ cự dẫn), ngành ruột khoang. Chúng thuộc nhóm trùn ăn phân, thường sống trong môi trường có nhiều chất hữu cơ đang phân hủy, trong tự nhiên ít tồn tại với phần thể lớn và không có khả năng cải tạo đất trực tiếp như một số loài trùn địa phương sống trong đất.

  • Nuôi trùn quế lấy phân và sinh khối để cải tạo đất và xử lý chất thải

    Trùn quế có tên khoa học là Perionyx excavatus, chi Pheretima, họ Megascocidae (họ cự dẫn), ngành ruột khoan...

  • Kỹ thuật nuôi trùn Quế (Perionyx - Excavatus) - B2

    - Trùn Quế là sinh vật lưỡng tính ( có cả cơ quan sinh dục đực và cái) - Quá trình bắt cặp: Hai trùn Quế bám vào nhau theo chiều ngược lại để mỗi con nhận được tinh trùn của con kia. việc thụ tinh xảy ra ở đai sinh dục và đai hình thành kén có dạng quả lê.