Thiếu nguồn cung - giống cây trồng đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu

Thiếu nguồn cung - giống cây trồng đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu

Tình trạng gia tăng nhập khẩu giống cây một phần do các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực chọn tạo, sản xuất giống cây trồng còn hạn chế.

Nuôi nhốt đàn 'con be be' theo hướng VietGAP, thu có 3 tỷ đồng/năm

Nuôi nhốt đàn 'con be be' theo hướng VietGAP, thu có 3 tỷ đồng/năm

Bỏ nghề nuôi lợn, nhanh chóng chuyển sang nuôi đàn con be be lấy thịt với hình thức nhốt chuồng và nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp anh Hoàng Văn Mừng “thu có 3 tỷ đồng/ năm” như lời ...

Phòng trừ một số sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi

Phòng trừ một số sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi

Hướng dẫn nhận biết sâu hại trên cây ăn quả có múi và biện pháp phòng trừ ... Nhổ bỏ những cây bị bệnh vàng lá Greening trong vườn đem tiêu hủy để ... Rầy chổng cánh (ảnh ngoài cùng, ...